Projekat Dositeja Obradovića-Slike sa gradilišta

SLIKE SA GRADILIŠTA
stambeni objekat P+2+Pk  Dositeja Obradovića 38 Zrenjanin


izrada temeljne konstrukcije 29.januar 2018 god.