Projekat Dositeja Obradovića-Slike sa gradilišta

SLIKE SA GRADILIŠTA
stambeni objekat P+2+Pk  Dositeja Obradovića 38 Zrenjanin  izrada međuspratne AB ploče iznad I sprata 18.april 2018 god.

      
   izrada međuspratne AB ploče iznad prizemlja 27.mart 2018 god.

                         
                                           izrada AB stubova prizemlja 20.februar 2018 god.


izrada temeljne konstrukcije 29.januar 2018 god.